Кадрови

Кадрови 01.06.2018

Специјалиста опште медицине 6
Специјалиста гинекологије и акушерства 1
Специјалиста интерне медицине 2
Специјалиста пнеумофтизиологије 1
Специјалиста радиологије 1
Специјалиста офталмологије 1
Магистар медицинске биохемије 1
Специјалиста епидемиологије 1
Специјалиста педијатрије 1
Специјалиста опште стоматологије 1
Специјалиста ортопедије вилица 1
Доктор медицине 4
Укупно 21
Медицинска сестра-техничар са ССС и ВСС 49
Административни радници 5
Технички радници 8
Помоћни радници 5
Укупно немедицинских радника 18
УКУПНО НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 88
Медицински техничар на одређено време 3
УКУПНО РАДНИКА 91

Prevedi/Translate »