15. мај Светски дан породице

Светски дан породице, 15. мај, обележава се широм света од 1993. године, када га је Генерална скупштина Уједињених нација прогласила Светским даном породице.

На тај начин је истакла важност породице као основне друштвене заједнице. Тема  овогодишњег  Дана породице је „ Снажнија породица-снажнија заједница“

Циљ обележавања Светског дана породице јесте афирмација породице и породичних вредности, подстицање једнакости између полова у оквиру породице, заштита породице као основне јединице друштва и помоћ како би оне могле да испуне своју одговорност према заједници.

Према препорукама УН породица захтева посебну пажњу,  посебно у ситуацији када је погођена сиромаштвом, инвалидности њених чланова и насиљем. У решавање ових проблема неопходно је укључивање свих надлежних институција .

На овај дан широм света организују се разне манифестације на локалном, националном и међународном нивоу чији је циљ да укажу на различита подручја значајна за породицу и социјалне, економске и демографске процесе који се тичу породице.

Породица је заједница појединаца која треба да омогући сваком њеном члану да пронађе место у друштву које му припада. Она има веома значајну улогу у развоју човека, али не само човека него друштва уопште. Породица је посредник измеду друштва и појединца, али она врши више функција од било које друге друштвене групе. Она представља основну ћелију друштва, па да би се развило здраво друштво потребно је развијати и неговати здраве односе у породици.Породица, пре свега, треба да буде стабилна социјална заједница у коме су партнери равноправни, где постоји међусобна љубав, поштовање, разумевање и поверење између њених чланова..Према мишљењу истакнутог психолога (Екерман) идеално здраве породице нема, оне су или претежно здраве или претежно болесне. Претежно здрава породица је она породица чији чланови не испољавају неки психопатолошки поремећај, акутни или хронични. У њеној основи је љубав, осећање сигурности, наклоности, нежности, оданости, пријатељства… Непотпуне или “дезорганизоване” породице су изложене бројним проблемима социјалне, емоционалне, моралне и материјалне природе.

Здрава породица се карактерише повезаношћу чланова породице и њиховом отвореном комуникацијом. У њој се поштују личне границе и аутономија сваког појединца, прихватају се и охрабрују испољавања како позитивних, тако и негативних осећања. Чланови породице осећају се као да живе са пријатељима у које имају поверења.

Данас, 15. маја, уколико сте далеко од својих родитеља, ако их нисте давно чули, па чак и ако јесте, назовите их, уколико сте близу, посетите их! Родитељи позовите своју децу, прошетајте, попричајте… Нека једнонедељна шетња и свакодневни разговор постане ритуал који ће помоћи развијању и очувању здравих и квалитетних односа у породици!

 

porodica

You may also like...

Prevedi/Translate »