Дом здравља Блаце: Иза нас веома успешна година

Традиционално, пред крај године, у Дому здравља Блаце сумирају се резултати рада у години која је на измаку, али и представљају планови за наредну 2020. Директор Дома здравља, Радољуб Дуњиц, сматра да је 2019., као и неколико претходних година, била веома успешна за установу.

,,Савладали смо све препреке, испунили све циљеве и планове у овој години. О томе сведоче наши извештаји о пруженим здравственим услугама, финансијски трошкови и реализација буџета, како од стране Републичког фонда за здравствено осигурање, тако И од насег Осниваца Опстине Блаце.

Изузетан је успех када је биланс на крају године позитиван, што значи да смо пословали без губитака, а то све говори у прилог чињеници да је Дом здравља установа која бележи само добре резултате и да смо по томе препознатљиви и ван опстине Блаце. У току календарске 2019.године одвијале су се бројне активности на пољу унапређења квалитета здравствене заштите, усавршавања кадра, здравствене просвећености становништва итд.

Стање уравнотежености није постигнуто само у овом обрачунском периоду са решавањем целокупног проблема већ је то резултат предходних година који се тек сада одражава на боље пословање Дома здравља. Настоји се да се овај тренд успешног пословања настави и у наредном периоду.

Овакво пословање и финансијски извештај на крају текуће године сматрају се најуспешнијим у претходних неколико година.

Постизање позитивног пословања је резултат заједничког деловања менаџмента и запослених у установи уз подршку представника Оснивача.“ – каже директор Дома здравља Блаце,  др Радољуб Дуњић.

У 2019. години Дом здравља је био снабдевен свим лековима и свим медицинским материјалом, тако да није било проблема у пружању услуга пацијентима.

Здравствена заштита становништву општине Блаце  се пружала на најефикаснији могући начин, уз минимизирање трошкова пословања, пратећи позитивну законску регулативу и постављајући пацијента у центар здравственог система.

Задовољан пацијент је примарни  циљ рада свих запослених у нашој установи.

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »