Дом здравља Блаце обележио Meђународни дан старих

Међународни дан старијих особа је посебан дан за старије особе. Патронажне сестре су  у Удружењу пензионера у Блацу, окупиле представнике те популације и истакле значај контроле здравственог стања , јер са старењем  постаји и већи изазов одржати њихово здравље на оптималном нивоу.

   

Поред топлих савета, лепих речи и здравствено вапитних препорука, наши пензионери су имали прилику да преконтролишу крвни притисак.

      

Тог дана, здравствено васпитим активностима обухваћени су и старија лица кроз патронажне посете на терену.

 

You may also like...

Prevedi/Translate »