Дом здравља Блаце обележио ,,Недељу имунизације“

Дом здравља Блаце је организовао низ здравствено – васпитних активности поводом реализације Недеље имунизације, који има за циљ подизање јавне свести о добробити вакцинације, доступности вакцине и провере вакционалног статуса. Иницијатива је започета промоцијом ове најефикасније превентивне мере, информисаношћу о улози и значају вакцинације, повећање обухвата имунизацијом, јачањем уверења о потреби заштите саког детета/особе од болести које се могу спречити вакцинацијом.

       

Здравствени раднци су одржали предавање ученицима осмог разреда и њиховим родитељима, који по календару обавезне имунизације примају вакцину,ДТ (против дифтерије и тетануса) и ОПВ (против дечије парализе) у Дому здравља Блаце, уз дељење здравствено- васпитног материјала и изложбену поставку на исту тему.

        

У патронажној служби, одређен број трудница је обухваћен такође овом темом са циљем упознавања трудница са вакцинацијом новорођенчета, одојчета и малог детета.

Имунизација је резултат колективне одговорности.

Учините све да Ви и чланови Ваше породице будете правовремено и потпуно вакцинисани, биле су поруке здравствених радника.

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »