Дом здравља Блаце обележио Светски дан здраља под слоганом ,,Све за здравље“

Здравствени радници Дома здравља Блаце су у Удружењу пензионера у Блацу поводом дана Светског здравља радили на промоцији и очувању здравља, у знак подсећања онима чије је здравље посебно угрожено, како би сви и свуда могли да достигну највиши ниво здравља и благостања.

   
Присутни су између осталог и едуковани о превентивним мерама унапређења личног здравља, о значају превентивних прегледа као најбољем виду здравствене заштите, о значају употребе редовне терапије и редовне лекарске контроле, о умереној и свакодневној физичкој активности, правилној исхрани, препознавању и отклањању штетних навика и стресогених чиниоца.
Да би здравље за све постало стварност, потребно је променити много тога на нивоу појединаца и заједница. Људи могу бити у центру одлука о здрављу и утицати на здравствене исходе тек онда када се обезбеди њихово информисано и активно учешће у доношењу тих одлука.  Појединци, породице и заједнице морају бити оснажени и охрабрени да повећају своје друштвено учешће, као и бригу о сопственом здрављу и здрављу заједнице.

You may also like...

Prevedi/Translate »