Едукацијом против болести зависности

Адолесценција (период младости) представља период јединствене рањивости за развој болести зависности. Примарна превенција, односно спречавање настанка болести зависности је најважнија . Здравствени радници Дома здравља Блаце су  у Основној школи ,,Стојан Новаковић“  реализовали предавање посвећено превенцији болести зависности.

          

Наш заједнички циљ је промовисање живота без алкохола, цигарета и дрога, смањена употреба телефона и интернета и подизање свести ученика о штетном дејству психоактивних супстанци као и спречавање њихове употребе. Ученици старијих разреда,  заједно са предавачима су били укључени у дискусију о промоцију здравих стилова живота и борбу против болести зависности.

You may also like...

Prevedi/Translate »