Интегрисани здравствени информациони систем „Мој доктор“ у Дому здравља Блаце

 

У  Дому здравља Блаце је почела примена интегрисаног здравственог информационог система, првог у Србији чије је увођење омогућило Министарство здравља Републике Србије.

Нов, брз, ефикасан и пре свега једноставан начин заказивања прегледа код лекара, значајно ће унапредити здравствено збрињавање становника у Србији, али и допринети квалитетнијем раду медицинских радника и установа здравства у нашој земљи. Истовремено, очекује се много више транспарентности у раду здравствених радника, много већа продуктивност и, свакако, бољи резултати у лечењу.

ИЗИС  представља одличну подлогу за бољи рад са пацијентима, боље праћење њиховог здравља, и бољи увид у коришћење средстава здравственог осигурања.

Систем је веома транспарентан, пацијенти ће моћи да путем интернета остваре увид у свој здравствени картон, да прате заказивање прегледа, да о свему буду обавештавани. Уводи се електронски рецепт и електронски упут, са истовременим заказивањем прегледа, мада ће и даље постојати и упути без заказивања. Такође, сви налази пацијената, од основних до рендгенских снимака, магнетних резонанци и скенера, биће доступни било ком лекару са територије Србије кроз овај систем, тако да где год се игром случаја будете нашли као пацијент, подаци о вама биће у потпуности доступни лекару који ће вас прегледати.

Иако је Дом здравља Блаце спровео све организационе припреме, многи технички детаљи везани за сам програм и недостатак рачунарске опреме довео је до разних проблема у процесу рада, а које нисмо у могућности сами да решимо. Највећи проблеми се јављају због недостатка рачунарске опреме што нам онемогућава да вршимо интерно заказивање у установи, т.ј, заказивање код лекара специјалиста.

Очекујемо разумевање и пацијената и здравственог особља током увођења система ИЗИС, док не решимо ове техничке проблеме, јер ће сигурно бити потребно време да се сви прилагоде новом систему.

 

 

 

You may also like...

Prevedi/Translate »