Када пацијенту нестане осмех, дајте му свој

 

Патронажна служба у склопу својих  активности на терену, редовно обилази  вулнерабилне популационе групе,  где спадају и особе са ограниченом покретљивошћу и непокретна лица.

Брига о отежано покретним и непокретним лицима захтева пуно пажње и стрпљења, те није страно да чланови породице, радо прихватају савете и стручну помоћ како би овим  лицима унапредили квалитет живљења.

Уз обилазак и редовне патронажне посете, патронажне сестре су увек на располагању за свако питање, недоумицу и помоћ, тако да је и одговарајућа помоћ и нега ових лица загарантована.

Брига о овој осетљивој популационој групи захтева време и посвећеност у сваком тренутку било да се ради о стријим или млађим особама.

Не ретко чланови породице не могу то сами да раде, како због обавеза, тако и због недовољне стручности тако да нега ових лица у кући  није само да је значајна , већ је врло често и неопходна.

Патронажна служба едукује све чланове породице  како да  се нега обавља на прави начин, како би се олакшала свакодневница  непокретних лица и оних који о њима брину. Најчешће теме су везане за личну хигијену, редовне вежбе, правилну и редовну исхрану, терапију, превенцију повређивања и падова, дружење и рекреацију.

 

You may also like...

Prevedi/Translate »