КМЕ у Дому здравља

У Дому здравља Блаце се обавља КМЕ у оквиру обавезног и перманентног програма образовања и усавршавања здравствених радника.
Едукација се обавља по плану и програму стручних састанака  који је акредитован од стране Здравственог савета Министарства здравља Србије. Едукације изводе сви профили здравствених радника и намењени су свим профилима здравствених радника који раде у Дому здравља.

КМЕ у Дому здравља има за циљ образовање здравствених радника, обнову знања и стицање нових сазнања у медицини не само ради лиценцирања већ и ради унапређења рада и упознавања са новинама у здравству, а ради бољег система организације рада, дијагностике и одређивање терапије.

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »