Конгрес здравствених радника Србије I категорије са међународним учешћем на Златибору

У периоду од 24.10.2015. до 28.10.2015. године одржан је Конгрес здравствених радника Србије I кaтегорије са међународним учешћем на Златобору са темом „Увек ново, увек искуство…“.

Представник  Дома здравља Блаце на симпозијуму је била медицинска сестра Ивана Вељовић која је презентовала свој рад ,, Улога медицинске сестре у превенцији декубитуса“.

Овакви симпозијуми организују се са циљем едукације здравствених радника, стицања нових знања и вештина, а уједно промовишу и успостављање и одржавање колегијалних односа међу здравственим радницима широм Србије, што је битан фактор за квалитетно обављање посла

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »