12. Maj – Међународни дан сестринства

 

У уторак 12.5.2015. године Дом здравља Блаце обележава „Међународни дан сестринства“

Сваке године медицинске сестре у целом свету обележавају 12. мај, у спомен на рођење Флоренс Најтингел, британске медицинске сестре, зачетнице модерног сестринства,као признате професије. To je један од најзначајних догађаја на подручју сестринске професије. . Из њеног свеобухватног и богатог искуства на тему личних питања здравља, она је заступала став да све сестре требају да стално одржавају и унапређују своју ефикасност, снагу, саосећајност и брижну праксу. Тај приступ она је назвала ,, Здравље сестринства“.

Данас у XXI веку , у ери, ,,глобалног села“, ови широки погледи Флоренс могу постати иновативни приступи савремених сестара које теже да утичу на факторе који унапређују и одржавају здравље људи. Историјски снимак гласа Флоренс начињен је 1890. године у њеном дому у Лондону. Једна од реченица из тог снимка је и ова намењена њеним саборцима:  „Када ја у Вашем сећању будем само име, надам се да ће мој глас овековечити моје животно дело. Нека Бог благослови моје старе сараднике из Балацлава и врати их сигурно на њихову обалу.“

По дефиницији СЗО – професионално подручје рада медицинских сестара је у пружању помоћи појединцу, групи или заједници када њима недостаје снага, воља или знање.

Данас медицинскесестре и техничари активно учествују у пројектима и научно истраживачким радовима, што је уназад неколико година било незамисливо.

Медицинске сестре делују на свим нивоима здравствене заштите и то превентивно, односно помажући здравима да остану здрави и помажући болеснима да оздраве или да науче живети са својом болешћу. Традиционална улога медицинске сестре зависила је од целог здравственог система, док је модерна орјентација сестринства независна, што од медицинских сестара захтева континуирано усавршавање, односно константно стицање знања, вештина и компетенција.

Активна улога медицинске сестре у здравственој заштити једне земље, основ је за здраво функционисање целокупног система, а њена образованост, професионалност, ефикасност у раду , посвећеност и саосећајност, чине је јаком кариком у сложеном ланцу сваког сегмента здравства.

Међународно веће медицинских сестара (ICN), као највећа сестринска асоцијација, сваке године позива медицинске сестре да се суоче са проблемима у сестринству.

Тема међународног дана медицинских сестара за 2015 годину је: „Meдицинске сестре снага за промене – Исплативија и ефикаснија здравствена нега“.

 sestre

Свим медицинским сестрама и техничаримачеститамо Међународни дан сестринства!

 

You may also like...

Prevedi/Translate »