Обавештење о исправности воде за пиће

  • На основу Решења бр.920-530-53-1220/2014-10 од 13.05.2014.године Санитарног инспектора Министраства здравља ВОДА ЗА ПИЋЕ ЈЕ   ЈЕ ИСПРАВНА
  • У дому здравља Блаце тренутно нема пријављених случајева цревних заразних болести.

You may also like...

Prevedi/Translate »