Патронажна служба обишла најстарије особе у Блацу

У оквиру својих активности патронажна служба Дома здравља Блаце је вршећи обиласке старим лицима, обишла и најстарије у Блацу.

Бака Босиљка Агатоновић у 98.  години живота, увек радо дочекује патронажне сестре, спремна за проверу крвног притиска, шећер у крви и нове здравствено- васпитне савете који ће бити од велике важности  за њене потребе у њеним годинама. Она је покретна, насмејана и увек расположена за комуникацију, осмех и дружење.

У патронажној посети код Савић Милосаве која има 96. годинa, редовно се обавља саветодавни, здравствени и превентивни рад.

             

Причињавајући им велико задовољство и важност својим доласком и обиласком, патронажне сестре својим професионалним односом у раду, остављају трајан осмех на њиховом лицу.

            

Колико брзо и на који начин старимо зависи од генетике појединца, али од примене позитивног здравственог понашања у току старења. Сигурношћу и поверењем старих лица у раду са патронажним сестрама, резултирају позитивни ставови и  прихватање здравствено-васпитних услуга, а самим тим и унапређење квалитета живота старих.

Старост није болест,него нормална физиолошка појава и сигурна будућност сваког човека.

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »