Показна вежба и демонстрација прве помоћи у ОШ „Стојан Новаковић“

Дом здравља Блаце је у сарадњи са Основном школом ,, Стојан  Новаковић” организовао едукативне радионице у пружању прве помоћи и показне вежбе за ученике ове школе. Поред саме вежбе реализована је и демонстрација и приказ рада на одабраним повредама и стањима дефинисаним као могуће током великог одмора.

   

Знамо да се у школи могу догодити мање озледе па су здравствени радници демонстрирали на који начин ученици могу помоћи себи или другима.

Ученици и ученице са занимањем су слушали предавање о пружању прве помоћи те активно учествовали у демонстрацијама.

   

Поред демонстративног дела, радионице су обухватале и вежбу у склопу које су учесници  били у прилици да вежбају збрињавање повреда уз помоћ здравствених радника.

   

На овај начин желели смо да повећамо свест деце  о могућим опасностима са којима се могу суочити у свом свакодневном окружењу, као и једноставним корацима које могу предузети у тим ситуацијама како би помогли сами себи, другу или члану своје породице.

You may also like...

Prevedi/Translate »