Превенција болести зависности – предавања у основној школи

Новембар месец је месец посвећен борби против болести зависности и један од наших задатака је да активно допринесемо видљивост кампање кроз различите акције, које ћемо спровести у нашој општини .

То је период током којег је потребно указивати јавности на свеукупну сложеност савременог начина живота из којег се рађа и сва сложеност проблема који стварају болести зависности у здравственом, социјалном-економском као и опште друштвеном смислу, и који се преламају кроз особу – зависника, породицу, ужу али и ширу друштвену заједницу, односно саму државу. Ове болести су проблем тренутка у којем настају, али и будућности.

                 

Примарна превенција односно спречавање настанка болести зависности је најважнија из много разлога. Да бисмо то постигли неопходно је ставити под контролу употребу и злоупотребу свих психоактивних супстанци (кафа/кофеин, дуван/никотин, алкохол, дрога), и зато су нам потребни целовити, мултисекторски превентивни програми и систематичан рад са децом и омладином током предшколског периода, основне и средње школе.

Тим поводом  су здравствени радници Дома здравља Блаце организовали низ предавања у Основној школи ,,Стојан Новаковић“ на ову тему, како би у деци развили свест о штетности дроге и штетним последицама њеног конзумирања.

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »