Промоција позитивних хигијенских навика за наше будуће ђаке

За унапређење здравља наших будућих ђака, здравствено васпитним радом патронажне сестре су у оквиру систематских прегледа истакле значај учвршћивања позитивних хигијенских навика и правилне исхране, као и карактеристике узрасног доба деце.

   

Позитивне хигијенске навике које се у току раног детињства стекну, прате дете кроз цели живот као добар темељ за даљи живот у школи, а затим у друштву уопште.

Задовољство, успех па и срећа детета у току његовог животног и радног века условљено је

квалитетом стечених навика у раном детињству.

       

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »