Рад поливалентне патронажне службе у Дому здравља Блаце

У Дому здравља Блаце, Поливалентна патронажна служба  као превентивна сестринска служба у породици, бави се очувањем и унапређењем здравља и подизањем опште здравствене културе становништва.

Делокруг рада  патронажних сестара, обухвата  породицу као целину и ширу локалну заједницу.
Патронажне сестре на терену oбављају патронажне посете дефинисаним категоријама становништва, обилазе приоритетне групације: труднице, породиље и новорођену децу, одојчиће, малу децу,  одрасло становништво према индикацијама (оболеле од дијабетеса, карцинома, кардиоваскуларних болести, инвалиде, оболеле од ТБЦ-а, заразних болести) и обављају посете по налогу лекара и старијим лицима преко 65 година.

Патронажна служба пружа и услуге здравствено-васпитног рада  у установи, породици  и широј локалној заједници, као што су обданишта, школе, удружења пензионера, радне организације и слично.
У служби поливалентне патронаже, у оквиру здравствено васпитног рада и програма спроводи се и едукација трудница за безбедно и здраво потомство. Као редовне активности, обавља се и здравствена едукација корисника и оспособљавање корисника за самонегу и самоконтролу и/или се едукују чланови породице о истом.

Поливалентна патронажна служба пружа и услуге Телефонског саветовалишта сваког радног дана, од 7.00 до 14.00 часова . Позивајући дежурни број телефона 027/370-074, корисници могу добити одговоре на питања и корисне савете и обавештења.

Циљ оваквог начина рада је пре свега унапређење квалитета здравствене заштите мајке и детета кроз стручна саветовања са трудницама, промоција и подршка дојењу,едукација родитеља о здравој и болесној деци, подршка рационалном планирању породице и безбедном материнству.

 

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »