Светски дан оралног здравља обележен у Предшколској установи ,,Наша радост“

Сваке године, 20. марта, свет се уједињује око помоћи у смањењу оптерећења болестима уста и зуба, које свуда погађају

појединце, здравствене и економске системе.Циљ Светског дана оралног здравља је оснаживање људи знањем,

вештинама и самопоуздањем да обезбеде добро орално здравље. Болести уста и зуба су водећи здравствени проблеми

у многим земљама и негативно утичу на људе током читавог живота. Тема кампање у периоду 2024 – 2026. година

шири једноставну поруку: “СРЕЋНА УСТА- СРЕЋНО ТЕЛО“.

   
Ове године Дом здравља Блаце обележио је Светски дан оралног здравља у сарадњи са Предшколском установом

„Наша радост“ Блаце. Предавањем су обухваћена деца предшколске групе. Циљ предавања био је да се деци

предшколског узраста укаже на значај оралног здравља и одржавања оралне хигијене. Болести уста и зуба као што су

каријес и болести десни могу утицати на сваки аспект живота, почев од односа и самопоуздања у вртићу и школи.

Ипак, болести уста и зуба се могу спречити.

        

Деци је демонстрирано правилно прање зуба и дати савети за очување доброг оралног здравља.

Деца су била заинтересована за дату тему и активно су учествовала у здравствено васпитним активностима.

You may also like...

Prevedi/Translate »