Трећа редовна посета спољних оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа

Агенција за акредитацију здравствених установа (АЗУС) спровела је 29.07.2019. године, трећу редовну годишњу посету нашој установи, у којој се сагледавао рад установе који се односи на задњих годину дана.

Редовна посета је започела  разговором са менаџментом наше установе, а наставила се прегледом документације, разговорима са представницима тимова за самооцењивање  и обиласком  дома здравља, а све у циљу контроле континуитета квалитета рада у дому здрављa.

        

Редовној акредитацијској посети претходио је озбиљан вишемесечни рад, који је на крају и резултирао још једним успехом Дома здравља Блаце.

У протеклом периоду менаџмент Дом здравља Блаце је препознао  све предности и достигнућа акредитације,  мотивисао је своје запослене,  уложио огромну енергију  како би постигао и  достигао свој циљ, безбедне, сигурне и квалитетне установе.

Акредитацију схватамо као континуирани процес усмерен ка досезању вишег нивоа ефикасности у раду и унапређењу нивоа и доступности здравствених услуга које пружамо нашим корисницима.

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »