У Дому здравља Блаце обављени систематски прегледи деце за полазак у први разред

Процена здравственог стања деце као део припреме за упис у први разред основне школе, обављена је низом прегледа у Дому здравља Блаце који обухватају основне лабораторијске анализе,  преглед стоматолога, преглед  офтамолога и преглед педијатра.

  

  

У Служби поливалентне патронаже деца и родитељи су имали прилику да чују многобројне савете о значају правилне исхране, хигијене и неге тела, стимулацији правилног раста и равоја у том узрасном периоду,  o безбедности  и понашању у саобраћају .

      

Боравком у патронажној служби деца су имала и креативну радионицу са патронажним сестрама које су им на сликовит и инспиративан начин кроз цртање и бојење приказале здраве стилове живота, где су  заједеничким радом учврстили позитивне ставове и хигијенске навике.

   

  

  

You may also like...

Prevedi/Translate »