Вода за мир

Дом здравља Блаце је у Предшкоској установи ,,Наша радост“ обележио  Светски дан вода под слоганом „Вода за мир“. Вода може створити мир или изазвати сукоб. Када се у води оскудева или је вода загађена, или када људи имају неједнак приступ или немају приступ води, тензије могу порасти између заједница и земаља.

Јавно здравље и просперитет, системи производње хране и енергије, економска продуктивност и еколошки интегритет ослањају се на добро функционишући циклус воде којим се на прави начин управља.  Овог Светског дана вода, сви морамо да се ујединимо око воде и користимо воду за мир, постављајући темеље стабилнијег и просперитетнијег сутра.

   

Ове године Дом здравља обележио је Светски дан вода у  сарадњи са Предшколском установом „Наша радост“ Блаце. Предавањем су обухваћена деца предшколске групе. Циљ предавања био је да се деци предшколског узраста укаже на значај воде за сва жива бића на планети као и на важност рационалног коришћења воде. Деца су била заинтересована за дату тему и активно су учествовала у здравствено васпитним активностима.

You may also like...

Prevedi/Translate »