Возни парк Дома здравља Блаце богатији за два возила за превоз пацијената

Министарство здравља у оквиру пројекта „Хитан одговор Републике Србије на Ковид-19“, определило је за Дом здравља Блаце два савремена возила хитне помоћи, и то возило за превоз пацијената за хемодијализу  и  санитетско возило за хитан превоз пацијената, која ће побољшати квалитет здравствене услуге, пре свега транспорта пацијената у секундарне и терцијарне установе здравствене заштите.

 

Др Радољуб Дуњић, директор Дома здравља Блаце, изјавио је да је добијено санитетско возило опремљено медицинским апаратима и пратећом опремом најновије генерације, што омогућује да се транспорт најугроженијих пацијената на додатну дијагностику или лечење из Дома здравља Блаце у друге референтне здравствене установе у Србији обави у потпуности безбедно и квалитетно.

Што се тиче превоза пацијената на дијализу у најближи дијализни центар у Општу болницу Прокупље, биће далеко квалитетнији и  у удобнијем у конфорном и климатизованом савременом возилу.

    

Ово је велики помак у вези са обновом возног парка Дома здравља Блаце и ова донација ће значајно решити проблеме превоза пацијената којима ће се омогућити безбедан транспорт и сва неопходна помоћ у случају потребе,  а  у наредном периоду ће се и даље радити на томе да се настави са обновом возног парка.

You may also like...

Prevedi/Translate »