Завршена адаптација и санација водоводне и канализационе мреже

У Дому здравља Блаце су завршени радови на адаптацији и санацији мокрих чворова и водоводне и канализационе мреже. Извођача ових радова (фирма Тончев градња из Сурдулице ), као и средства од 1.979.167,оо динара, колико износи вредност радова, обезбедило је Министарство здравља.

Ова средства су наменски утрошена, а захваљујући њима урађени су важни послови на санацији и замени целокупне водоводне и канализационе мреже у установи.

Спровођење овог пројекта иде у прилог перманентним напорима менаџмента Дома здравља за сталним унапређењем квалитета као континуираног процеса ,чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »