Интерна

Правилник о раду

Одлука о радном времену

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

Стратешки план 2016-2020

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилнико узбуњивачима

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки

Правилник о интроахоспиталним инфекцијама

Правилник о коришћењу возила

Правилник о кућном реду

Правилник о употреби печата

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном местуи радној околини

Правилник о донацијама и поклонима

Деловодник и регистар процедура

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о накнади путних трошкова

КАДРОВСКИ ПЛАН 2017

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021 - ИЗМЕЊЕН

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022 - ИЗМЕЊЕН

 

 

 

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »