08.10.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 7.10.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 7.10.2019 1.480.181,99
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.610.278,73
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 13.414,34
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3.300,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.626.993,07
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 146.811,08
САЛДО 1.480.181,99
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 133.396,74
7 ЕНЕРГЕНТИ
8 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
9 ОТПРЕМНИНЕ
10 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 13.414,34
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
14 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 146.811,08
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 13.414,34
1 Farmalogist 13.414,34
2
3
4
Санитетски и медицински потрошни материјал 0,00
1
2
3
4
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 133.396,74
провизија
дневнице
таксе
пошта 200,00
друго
1 I.T solutions 16.000,00
2 Dunav plast 4.176,00
3 Lazar 10.550,00
4 Grafolist 20.907,60
5 Zavod za zdrav.zastitu eradnika 1.500,00
6 Centar 14.100,00
7 Vodoterm 5.676,00
8 Eko metal 60.287,14
Енергенти 0,00
1
1
Остало 0,00
1
2
3
Укупно извршене исплате по добављачима 146.811,08

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »