11.07.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 10.7.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 10.7.2019 1.038.257,40
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.505.307,03
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 91.960,00
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3.250,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.600.517,03
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 562.259,63
САЛДО 1.038.257,40
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
5 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 214.259,63
6 ЕНЕРГЕНТИ 348.000,00
7 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
8 ОТПРЕМНИНЕ
9 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
11 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
12 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
13 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 562.259,63
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0,00
1
2
3
4
Санитетски и медицински потрошни материјал 0,00
1
2
3
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 214.259,63
провизија
дневнице
таксе
пошта
друго
1 Dunav osiguranje 40.467,03
2 I.T solutions 16.000,00
3 Vodoterm 13.560,00
4 Centar 6.190,00
5 Javno komunalno preduzece 24.237,60
6 Heliant 84.000,00
7 Rasa komerc 20.205,00
8 Posed plus 9.600,00
Енергенти 348.000,00
1
1 Euromotus 348.000,00
Остало 0,00
1
2
3
Укупно извршене исплате по добављачима 562.259,63

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »