13.06.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 12.6.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12.6.2019 1.688.285,15
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.679.363,54
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 264.071,57
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3.870,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.947.305,11
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 259.019,96
САЛДО 1.688.285,15
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
5 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 153.050,76
6 ЕНЕРГЕНТИ
7 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
8 ОТПРЕМНИНЕ
9 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
11 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
12 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 105.968,40
13 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 259.019,16
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0,00
1
2
3
4
Санитетски и медицински потрошни материјал 105.968,40
1 Promedia 105.968,40
2
3
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 153.051,56
провизија
дневнице
таксе
пошта
друго
1 Rič 3.000,00
2 I.T Solutions 16.000,00
3 Dunav plast 20.116,80
4 Lazar 43.148,00
5 Grafolist 34.264,80
6 Javno komunalno Blace 24.011,96
7 Laki Lale 12.510,00
8
Енергенти 0,00
1
1
Остало 0,00
1
2
3
Укупно извршене исплате по добављачима 259.019,96

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »