17.04.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 16.4.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.4.2019 803.893,25
1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 735.240,81
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3.562.887,65
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 82.343,20
4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4.700,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 4.385.171,66
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 3.581.278,41
САЛДО 803.893,25
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА 3.357.283,76
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА 211.994,65
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
5 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
6 ЕНЕРГЕНТИ
7 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
8 ОТПРЕМНИНЕ
9 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
10 БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 12.000,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
14 СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 3.581.278,41

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »