23.12.2019

Назив установе Дом здравља Блаце  12/20/2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12/20/2019 919,864.69
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1,127,889.15
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4,350.00
4 1,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1,132,239.15

УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 212,374.46
САЛДО 919,864.69
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 63,817.66
7 ЕНЕРГЕНТИ
8 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
9 ОТПРЕМНИНЕ
10 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 67,850.28
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 80,706.52
14 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
14
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 212,374.46

ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0.00
1
2
3
4

Санитетски и медицински потрошни материјал 80,706.52
1 Sinofarm 27,429.00
2 Neomedika 53,277.52
3
4

Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 63,817.66
провизија
дневнице
таксе
пошта
друго
1 I.T solutions 16,000.00
2 Centar 8,700.00
3 Telenor 10,200.00
4 Telekom 28,917.66
5
6
7
8
9
10
11
12
Енергенти 0.00
1
Остала плаћања

1

Остало 0.00
1
2
3
Укупно извршене исплате по добављачима 144,524.18

You may also like...

Prevedi/Translate »