24.05.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 23.5.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 23.5.2019 1.706.398,62
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.060.819,49
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 191.083,34
ЕНЕРГЕНТИ 283.333,33
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 283.333,33
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 114.250,00
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 1.600,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.934.419,49
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 154.479,21
САЛДО 1.779.940,28
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
5 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
6 ЕНЕРГЕНТИ
7 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
8 ОТПРЕМНИНЕ
9 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 130.799,21
11 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
12 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 23.680,00
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 154.479,21
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0,00
1
2
3
4
Санитетски и медицински потрошни материјал 23.680,00
1 Неомедика 23.680,00
2
3
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 0,00
провизија
дневнице
таксе
пошта
друго
1
2
Енергенти 0,00
1
Остало 130.799,21
1 Плате неуговорених радника 105.799,21
2 Безбедност Дујес 5.000,00
3 Општа болница Алекса Савић 20.000,00
Укупно извршене исплате по добављачима 154.479,21

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »