18.12.2020

Назив установе Дом здравља Блаце 17.12.2020
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН             17.12.2020 1.434.206,00
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.456.941,00
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 0,00
ЕНЕРГЕНТИ 0,00
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 9.729,39
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 31.063,20
Новчана помоћ уговореним радницима у борби против  Сovid -19 0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 0,00
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 1.150,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.498.883,59
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 64.677,59
САЛДО 1.434.206,00
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 23.885,00
7 ЕНЕРГЕНТИ
8 СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА
9 Новчана помоћ уговореним радницима у борби против  Сovid -19
10 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
11 ОТПРЕМНИНЕ
12 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
13 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
14 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 9.729,39
15 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 31.063,20
16 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 64.677,59
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 9.729,39
1 Phoenix 9.729,39
2
3
4
5
6
7
8
9
Санитетски и медицински потрошни материјал 31.063,20
1 Promedia 31.063,20
2
3
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 23.885,00
провизија 0,00
дневнице
таксе
пошта 0,00
друго
1 Rasa komerc 4.740,00
2 Delta build 19.145,00
3
4
5
6
7
8
Енергенти 0,00
1
1
2
Остало
1
Укупно извршене исплате по добављачима 64.677,59

You may also like...

Prevedi/Translate »