25.12.2020

Назив установе Дом здравља Блаце 24.12.2020
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН             24.12.2020 1.332.269,20
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.374.295,71
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 0,00
ЕНЕРГЕНТИ 0,00
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 14.342,13
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0,00
Новчана помоћ уговореним радницима у борби против  Сovid -19 0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 2.300,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.390.937,84
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 58.668,64
САЛДО 1.332.269,20
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 4.440,00
7 ЕНЕРГЕНТИ
8 СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА 0,00
9 Новчана помоћ уговореним радницима у борби против  Сovid -19
10 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
11 ОТПРЕМНИНЕ
12 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
13 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 39.886,51
14 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 14.342,13
15 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
16 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 58.668,64
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 14.342,13
1 Vega 12.450,13
2 Farmalogist 1.892,00
3
4
5
6
7
8
9
Санитетски и медицински потрошни материјал
1
2
3
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 4.440,00
провизија 0,00
дневнице
таксе
пошта 3.000,00
друго
1 Narodna banka 1.440,00
2
3
4
5
6
7
8
Енергенти 0,00
1
1
2
Остало
1
Укупно извршене исплате по добављачима 18.782,13

You may also like...

Prevedi/Translate »