28.07.2020

Назив установе Дом здравља Блаце 27.7.2020
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 27.7.2020 797.057,07
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 947.817,07
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА 0,00
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА 0,00
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 0,00
ЕНЕРГЕНТИ 0,00
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 40.375,94
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА 0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 0,00
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ 0,00
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 0,00
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 5.000,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 993.193,01
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 196.135,94
САЛДО 797.057,07
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА 0,00
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА 0,00
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 155.760,00
7 ЕНЕРГЕНТИ 0,00
8 СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА 0,00
9 СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
10 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ 0,00
11 ОТПРЕМНИНЕ 0,00
12 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
13 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 0,00
14 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 40.375,94
15 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0,00
16 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 196.135,94
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 40.375,94
1 Farmalogist 2.847,24
2 Vega 37.528,70
3
4
Санитетски и медицински потрошни материјал 0,00
1
2
3
4
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 155.760,00
провизија 0,00
дневнице 0,00
таксе 0,00
пошта 0,00
друго 0,00
1 Posed plus 155.760,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Енергенти 132.459,08
1
1 NIS 132.459,08
2
Остало 0,00
1
Укупно извршене исплате по добављачима 328.595,02

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »