31.12.2020

Назив установе Дом здравља Блаце 30.12.2020
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН             30.12.2020 1.184.500,54
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.026.071,21
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ 0,00
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0,00
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0,00
Новчана помоћ уговореним радницима у борби против  Сovid -19 0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 1.450,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.027.521,21
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 407.385,22
САЛДО 620.135,99
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА 6.991,29
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА 149.490,19
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 1.955,00
7 ЕНЕРГЕНТИ
8 СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА 0,00
9 Новчана помоћ уговореним радницима у борби против  Сovid -19
10 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
11 ОТПРЕМНИНЕ
12 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
13 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 248.948,74
14 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0,00
15 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
16 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 407.385,22
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Санитетски и медицински потрошни материјал
1
2
3
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 1.955,00
провизија 0,00
дневнице
таксе
пошта
друго
1 Igor Lukic 1.955,00
2
3
4
5
6
7
8
Енергенти 0,00
1
1
2
Остало
1
Укупно извршене исплате по добављачима 1.955,00

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »