21.12.2021

Назив установе Дом здравља Блаце 20.12.2021
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.12.2021 1.281.544,08
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.344.138,26
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ 0,00
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0,00
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 61.790,60
Награде  уговореним радницима услед  Сovid -19 0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 0,00
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ 0,00
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 0,00
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4.050,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.409.978,86
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 128.434,78
САЛДО 1.281.544,08
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 66.644,18
7 ЕНЕРГЕНТИ 0,00
8 Novcana pomoc
9 Награде  уговореним радницима услед  Сovid -19 0,00
10 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
11 ОТПРЕМНИНЕ
12 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
13 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 0,00
14 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
15 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 61.790,60
16 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 128.434,78
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0,00
1
2
3
4
5
6
7
Санитетски и медицински потрошни материјал 61.790,60
1 Veltas Beograd 29.640,00
2 Sinofarm Beograd 32.150,60
3
4
5
6
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 66.644,18
провизија,такса 0,00
дневнице
таксе 0,00
пошта 0,00
друго 0,00
1 Lazar 4.320,00
2 Telekom 35.996,54
3 Telenor 20.577,64
4 X RAY košitić ekoteh dozimetrija 2.500,00
5 Centar sr Blace 3.250,00
6
7
8
7
Енергенти 0,00
1
1 0 0,00
2
Укупно извршене исплате по добављачима 128.434,78

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »