26.01.2022

Назив установе Дом здравља Блаце 26.1.2022
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 26.1.2022 1.726.794,68
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.747.829,68
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Награде  уговореним радницима услед  Сovid -19
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 1.420,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.749.249,68
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 22.455,00
САЛДО 1.726.794,68
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 22.455,00
7 ЕНЕРГЕНТИ
8 Novcana pomoc
9 Награде  уговореним радницима услед  Сovid -19
10 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
11 ОТПРЕМНИНЕ
12 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
13 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
14 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
15 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
16 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 22.455,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0,00
1
2
3
4
5
6
7
Санитетски и медицински потрошни материјал 0,00
1
2
3
4
5
6
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 22.455,00
провизија,такса
дневнице
таксе 3.989,00
пошта
друго
1 TIP TOP SAŠA 5.000,00
2 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 13.466,00
3
4
5
6
7
8
7
Енергенти 0,00
1
1
2
Укупно извршене исплате по добављачима 22.455,00

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »