Мишљење спољашњих оцењивача након редовне посете

Да је квалитет здравствених услуга у  Дому здравља Блаце на највишем могућем нивоу потврдио је и извештај Агенције за акредитацију здравствених установа Републике Србије, који је стигао након редовне посете која је обављена  12. јула ове године.

У достављеном извештају спољашњих оцењивача наводи се да је увидом у документа и обиласком служби потврђено  постојање континуитета у унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента, како за комплетну здравствену установу, тако  и појединачно за сваку службу посебно.

Руководство се у претходном периоду ангажовало на унапређењу задовољства запослених и пацијената, као и побољшању услова рада, што се огледа у  набавци потребне медицинске и немедицинске опреме.

Даље стоји у извештају, да су у току протеклих годину дана у установи  предузете активности са циљем да се свакодневни рад усклади са акредитацијским стадардима (заживело је заказивање пацијената у свим службама, рађена је ревизија процедура и сачињене су нове, спроводе се активности на побољшању сарадње са другим здравственим установама, унапређен је рад набавком нове опреме). У току обиласка установе се стиче утисак да се запослени  у свом свакодневном раду понашају у складу са  Пословно – етичким кодексом  и придржавају усвојених процедура.

На основу прве редовне посете Дому здравља Блаце, прегледа документације и планова за унапређење квалитета рада и безбедности пацијента, у периоду у последњих годину дана, утисак је да је Дом здравља уложио значајан труд да се према препорукама Агенције за акредитацију унапреди квалитет рада у сваком сегменту у односу на период у коме је извршено спољашње оцењивање.

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »