Изаберите свог лекара

Законом о здравственом осигурању дефинисано је питање изабраног лекара који се бира најмање на годину дана. Осигураници имају право на изабраног лекара у једном од домова здравља на подручју целе матичне филијале здравственог осигурања.

Изабрани лекар води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање, док пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену услугу.

Изабрани лекар спроводи мере очувања и унапређења здравља, спроводи мере превенције болести (саветовања, систематске и циљане прегледе), врши прегледе и дијагностику, лечи и прати ток лечења, упућује на друге нивое по потреби, води медицинску документацију о здравственом стању сваког пацијента, прописује рецепте, утврђује привремену спреченост за рад, даје мишљење о здравственом стању и све у вези остваривања права из здравственог осигурања.

Вашег лекара бирате у дому здравља на територији филијале здравственог осигурања која Вам је издала здравствену књижицу или у месту сталног или привременог боравка.

Лекар се бира из области: опште медицине, педијатрије, гинекологије и стоматологије са списка изабраних лекара који је истакнут у дому здравља и бира се на период од једне календарске године, од дана избора до 31.12. текуће године.


  •  Деца од 0-18 година лече се код изабраног педијатра у служби здравствене заштите деце и омладине. У зависности од узраста Вашег детета бирате предшколског или школског педијатра.
  • Жене од 15 година па до краја свог живота, за сва питања и проблеме везане за трудноћу и женско здравље обраћају се свом изабраном гинекологу у служби здравствене заштите жена.
  • Одрасли (мушкарци и жене) од 18 година па до краја живота, лече се код свог изабраног лекара опште медицине у служби здравствене заштите одраслих.
  • Деца до 18 година, труднице, старији од 65 година и болесни од одређених хроничних болести имају свог изабраног стоматолога тј. свог зубара у оквиру стоматолошке здравствене заштите.

Осигурано лице може да има само једног изабраног лекара из дате области и само један здравствени картон. Да би изабрали лекара неопходно је да осигураници приложе оверену здравствену књижицу, личну карту и да попуне образац о изјави који можете преузети овде. Изјава о изабраном лекару се продужава аутоматски сваке календарске године осим ако не дате изјаву о промени изабраног лекара. Ако је осигураников изабрани лекар привремено одсутан због коришћења годишњег одмора, боловања, службеног пута, обављања специјализације и слично, дом здравља је дужан да обезбеди лекара који ће привремено замењивати његовог изабраног лекара. Осигураници имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.

Особе незадовољне својим изабраним или лекаром који им је додељен као замена, могу захтевати промену изабраног лекара и то пре истека календарске године, али у изјави морају да наведу разлог промене.

Уколико немате изабраног лекара, без обзира на Ваше здравствено стање, молимо Вас да дођете у Ваш дом здравља и одаберете га.

Списак доктора који могу бити изабрани лекари

 Здравствена заштита одраслог становника и радника

Р.бр.          Име и презиме
 1. др Радић Миљојковић- специјалиста медицине рада
 2. др Светлана Јоковић-специјалиста опште медицине
 3. др Славица Миљојковић -специјалиста опште медицине
 4. др Небојша Милетић-специјалиста опште медицине
 5. др Милена Судимац- Гвозденовић- специјалиста опште медицине
 6. др Андријана Ђоровић -специјалиста епидемиологије који ради као изабрани лекар у општој медицини
 7. др Дејан Ђуровић- специјалиста опште медицине
 8. др Драган Вељковић-доктор медицине
 9. др Горан Миленковић-доктор медицине
10. др Саша Вучетић-доктор медицине
11. Др Мирољуб Вуксановић -специјалиста опште медицине

Здравствена заштита деце

1. Др Драгана Миленковић-Педијатар
2. др Хаџи Драган Илић-доктор медицине -ради као изабрани лекар у служби за здравствену заштиту деце

Здравствена заштита жена

 1. др Павле Поповић-специјалиста гинекологије и акушерства

Стоматолошка здравствена заштита

 1. др Периша Павловић-специјалиста опште стоматологије -ради као изабрани доктор за дечју и превентивну стоматологију
 2. др Оливера Бургић-специјлиста ортопедије вилице – ради као изабрани доктор за дечју и превентивну стоматологију

Prevedi/Translate »