Кадрови

Кадрови 12.10.2022

Специјалиста опште медицине   5
Специјалиста гинекологије и акушерства   1
Специјалиста интерне медицине   2
Специјалиста офталмологије    1
Специјалиста педијатрије   1
Специјалиста опште стоматологије   1
Специјалиста ортопедије вилица   1
Магистар медицинске биохемије   1
Доктор медицине   6
Доктор стоматологије   1
Укупно 20
Медицинска сестра-техничар са ССС и ВСС 54
Административни радници   5
Технички радници  14
Помоћни радници   5
Укупно немедицинских радника 24
УКУПНО РАДНИКА
98

Prevedi/Translate »