Кадрови

Кадрови 01.06.2018

Специјалиста опште медицине 6
Специјалиста гинекологије и акушерства 1
Специјалиста интерне медицине 2
Специјалиста пнеумофтизиологије 0
Специјалиста радиологије 1
Специјалиста офталмологије 1
Магистар медицинске биохемије 1
Специјалиста епидемиологије 1
Специјалиста педијатрије 1
Специјалиста опште стоматологије 1
Специјалиста ортопедије вилица 1
Доктор медицине 4
Укупно 20
Медицинска сестра-техничар са ССС и ВСС 49
Административни радници 5
Технички радници 7
Помоћни радници 5
Укупно немедицинских радника 17
УКУПНО НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 86
Медицински техничар на одређено време 1
УКУПНО РАДНИКА 87

Prevedi/Translate »