Кадрови

Кадрови 12.10.2022

Специјалиста опште медицине   7
Специјалиста гинекологије и акушерства   1
Специјалиста интерне медицине   2
Специјалиста офталмологије   1
Специјалиста педијатрије  1
Специјалиста опште стоматологије  1
Специјалиста ортопедије вилица  1
Магистар медицинске биохемије  1
Доктор медицине  5
Укупно 20
Медицинска сестра-техничар са ССС и ВСС 47
Административни радници   5
Технички радници   8
Помоћни радници   5
Укупно немедицинских радника 17
УКУПНО НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 83
Медицинска сестра-техничар на одређено време   2
Немедицински радник на одређено време   3
УКУПНО РАДНИКА 88

Prevedi/Translate »