Јавне набавке 2019

ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕНГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА (Heliant Health)
Обавештење о закљученом уговору информациони систем
08/01/2020

Odluka o dodeli ugovora in.sist
26/12/2019
Поз_за_под_пон_за_јн_интегрисан. инф сис Heliant_2020
Konk_dokum. za jn integr. inform. sistem_Heliant_2020
17/12/2019


JAВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА – 2019
Обавештење о закљ.уговору лож уље
16/12/2019

JAВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА – 2019
Одлука о додели уговора Лож Уље
04/12/2019

JAВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА – 2019
Oдлука о додели уговора
28/11/2019

Конкурсна_док_Јн_Лож_уље_за_2019-2020.g_III
Поз_за_под_понуда-лож_уље_за_2019-2020.г_III

18/11/2019


ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА – 2019
Обавештење о закљученом уговору јн лож уља
05/11/2019

ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА – 2019
Одлука о додели уговора
24/10/2019

ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА – 2019

Поз_за_под_понуда-лож_уље_за_2019-2020.г_II
Конкурсна_док_Јн_Лож_уље_за_2019-2020.g_II
14/10/2019


ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА – 2019
Обавештење о закљученом уговору. Л. уље I 2019 2020 11.09.2019. год.
11/09/2019

Одлука о додели уговора лож уље
29/08/2019

Конкурсна док Јн Лож уље за 2019-2020.g I
Поз за под понуда-лож уље за 2019-2020.г I
20/08/2019


ЈАВНА НАБАВКА МОТОРНОГ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА – 2019

Обавештење о закљученом уговору – гориво
13/08/2019

Одлука о додели уговора
30/08/2019

Конк. документација за јн горива 2019
Поз за подн понуда за јн горива 2019

16/08/2019


ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Конк._док._Санитет._и_мед._материјал__2019.г._1_14.3.2019.
Поз_за_подн.__пон.-санит._и_медиц._матер._за_2019.г__1.14.3.2019
14/03/2019

ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Obav. о об. пост. за парт. 8. и 18. сан и мед. мат.14.03.2019.
14/03/2019

Одлука о додели
Одлука о обустави
08/03/2019


ЈАВНА НАБАВКА ЛОЖ УЉА
обав._о_закљ._уг._јн._Л._уље_III_18.03.2019._год.
18/03/2019

Oдлука о додели уговора јн лож уља
01/03/2019

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
20/02/2019


ЈАВНА НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
25/02/2019


You may also like...

Prevedi/Translate »