Јавне набавке 2014

Обавештење о закљученом уговору за ЛОЖ УЉЕ грејна сезона 2014/2015.
Обавештење
08/12/2014

Допуна документације у оквиру набавке за ЛОЖ УЉЕ грејна сезона 2014/2015.
Допуна дкументације
23/10/2014

Допуна документације и одговори у оквиру набавке за ЛОЖ УЉЕ грејна сезона 2014/2015.
Допуна дкументације
Одговори на питања
22/10/2014

Обавештење о закљученом уговору за канцеларијски материјал.
Обавештење
08/10/2014

Дом здравља Блаце објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за ЛОЖ УЉЕ грејна сезона 2014/2015. Позив је објављен и на
Порталу јавних набавки.
Конкурсна документација за лож уље
Позив за подношење понуде
02/10/2014

You may also like...

Prevedi/Translate »