Јавне набавке 2014

Обавештење о закљученом уговору о набавци санитетског материјала.
Уговор-Санитетски материјал

Обавештење о закљученим уговоримa о набавци додатних количина лекова.
Уговор – Vega
Уговор -II Farmalogistt
Уговор- l II Phoenix farma

Обавештење о закљученом уговору за канцеларијски материјал.
Уговор-Grafolist

Дом здравља Блаце објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2014 ЛОЖ УЉЕ. Позив је објављен и на
Порталу јавних набавки.
Конкурсна документација за лож уље 2014
Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуде

Дом здравља Блаце објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.4 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ. Позив је објављен и на
Порталу јавних набавки.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде

You may also like...

Prevedi/Translate »