Јавне набавке 2014


Дом здравља Блаце објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.4 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ. Позив је објављен и на Порталу јавних набавки.
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Обавештење о закљученим уговорима за јавну набавку лекова.
Уговор „Erma“
Уговор „Phoenix pharma“

You may also like...

Prevedi/Translate »