Јавне набавке 2014


Дом здравља Блаце објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.4 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ. Позив је објављен и на Порталу јавних набавки.
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Обавештење о закљученим уговорима за јавну набавку лекова.
Уговор “Erma”
Уговор “Phoenix pharma”

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »