КМЕ

Континуирана медицинска едукација (КМЕ) је право и обавеза сваког здравственог радника да се непрекидно стручно усавршава и један од услова за обнову лиценце. Потреба за КМЕ је настала као последица сталних новина у медицини као науци, као и увођења нових технологија у терапији, дијагностици и здравственој нези. Она је неопходна (обавезна) за све здравствене раднике, јер обезбеђује праћење и реформу образовног и здравственог система према препорукамa СЗО.

НАЈАВА ЗА СТРУЧНЕ САСТАНКЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
( интерни бодови)

СТРУЧНИ САСТАНАК

Тема: “ Процес здравствене неге“
Предавач : вмс Драгана Радивојевић
Место одржавања: сала Дома здравља Блаце
Време одржавања : 29.05.2015. од 14:30 часова и 11.06.2015. од 14.00
Циљна група :, медицинске сестре и здравствени техничари
Број бодова: 1 за слушаоце

СТРУЧНИ САСТАНАК

Тема: “ Самопреглед дојке“
Предавач : мс Биљана Неговановић
Место одржавања: сала Дома здравља Блаце
Време одржавања : 10.06.2015. од 14:30 часова и 01.07.2015. од 14.00
Циљна група :, медицинске сестре и здравствени техничари
Број бодова: 1 за слушаоце

СТРУЧНИ САСТАНАК

Тема: “ Комуникација у здравствено васпитном раду“
Предавач : мс Надица Мијатовић
Место одржавања: сала Дома здравља Блаце
Време одржавања : 17.06.2015. од 14.00 часова
Циљна група :, медицинске сестре и здравствени техничари
Број бодова: 1 за слушаоце

СТРУЧНИ САСТАНАК

Тема: “ Значај интерперсоналне комуникације у раду медицинских сестара“
Предавач : вмс Драгана Радивојевић
Место одржавања: сала Дома здравља Блаце
Време одржавања : 18.06.2015. од 14:30 часова и 02.07.2015. од 14.00
Циљна група :, медицинске сестре и здравствени техничари
Број бодова: 1 за слушаоце

Prevedi/Translate »