Најава за стручне састанке

ПРОГРАМ КМЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Евиденциони број Одлуке ЗС Назив програма Врста едукације Термин Трајање предавања Bрој бодова за слушаоце Предавач
Д-1-2140/15 Знање, етика и вера у раду медицинске сетре Стручни састанак 24.03.2016. Сала дз Блаце 60мин 1 мед.сестра Славица Бићанин
Д-1-697/16 Стерилизација Стручни састанак 23.05.2016. Сала Дз Блаце 60мин 1 вмс Ивана Брајковић
Д-1-696/16 Медицинска сестра и сметње у компликацији са старим особама Стручни састанак 24.05.2016. Сала Дз Блаце 60мин 1 висока струк.сестра Данијела Спасић
Д-1-707/16 Проблеми у комуникацији са болесником и његовом породицом Стручни састанак 02.06.2016. Сала Дз Блаце 60мин 1 вмс Ивана Брајковић
Д-1-698/16 Улога патронажне сестре у палијативном збрињавању Стручни састанак 03.06.2016. Сала Дз Блаце 60мин 1 вмс Драгана Радивојевић
Д-1-697/16 Стерилизација Стручни састанак 01.12.2016. Сала Дз Блаце 60мин 1 вмс Ивана Брајковић
Д-1-696/16 Медицинска сестра и сметње у компликацији са старим особама Стручни састанак 02.12.2016. Сала Дз Блаце 60мин 1 висока струк.сестра Данијела Спасић
Д-1-698/16 Улога патронажне сестре у палијативном збрињавању Стручни састанак 08.12.2016. Сала Дз Блаце 60мин 1 вмс Драгана Радивојевић
Д-1-707/16 Проблеми у комуникацији са болесником и његовом породицом Стручни састанак 09.12.2016. Сала дз Блаце 60мин 1 вмс Ивана Брајковић
Одговорно лице за КМЕ у ДЗБлаце
Смс Лидија Дељанин

 

Prevedi/Translate »