ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА A,B,F КАО И C,E,D КАТЕГОРИЈА И

ПРОДУЖЕТАК ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЛИЦА ПРЕКО 65 ГОДИНА

РАДИЋЕ ДАНА 06.09.2017. године

У ВРЕМЕНУ ОД 8,30 ДО 11,30

У ДОМУ ЗДРАВЉА БЛАЦE

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »