Организациона структура дома здравља блаце

functional-organization-structure

 У циљу ефикаснијег обављања делатности у Дому здравља се организују следеће службе:

<em>Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника</em>

<em>Специјалистичка служба</em>
У изради

<em>Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине</em>
У изради

<em>Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику</em>
У изради

<em>Служба за здравствену заштиту жена</em>
У изради

<em>Служба за стоматолошку здравствену заштиту</em>
У изради

<em>Одсек за медицинско снабдевање</em>
У изради

<em> Служба за правне, економске, техничке и друге сличне послове.</em>
У изради

 

Prevedi/Translate »